Home କବିତା ମୁହଁ ଖୋଲି କୁହ ଚିନ୍ମୟଚେତା

ମୁହଁ ଖୋଲି କୁହ ଚିନ୍ମୟଚେତା

136
0

ମଣିଷ ମାରେ ମୁଁ ମଣିଷପାଇଁ !

ମୁଁ ସବ୍ଯସାଚୀ
ବାହୁ ମୋ ବଜ୍ର
ଅସ୍ଥି ମୋ ଦଧିଚୀ
ଫୁଙ୍କୁଛି ଦେଖ ମୁଁ
ଅନ୍ଯାୟ ବିରୋଧୀ ସାହାନାଇ

ନିରେଖି ଦେଖ ଅମୃତସତ୍ତା
କାନଡେରି ଶୁଣ ଚିନ୍ମୟଚେତା
ମଣିଷମାରେ ମୁଁ ମଣିଷପାଇଁ ।।

ମୁଁ ସବ୍ଯସାଚୀ
ଅନନ୍ତ ଜୀବନ
ମରଣ ଜୟୀ
ମୋ ହସ୍ତ କମାଣ ବଜ୍ର ନିର୍ଘୋଷ
ଛାତି ଚିରି ଯାଏ ଲହୁ ପିଇ

ନିରେଖି ଦେଖ ଅମୃତସତ୍ତା
କାନଡେରି ଶୁଣ ଚିନ୍ମୟଚେତା
ମଣିଷମାରେ ମୁଁ ମଣିଷପାଇଁ ।।

ମୁଁ ସବ୍ଯସାଚୀ
ଦୁର୍ଦଷ ଦୁର୍ବାର
ରୁକ୍ଷ ପ୍ରଳୟ
ଦଗ୍ଧ ହୃଦୟ ଅଖଣ୍ଡ ଅନଳ
ଅଶାନ୍ତ ଝଡ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ

ନିରେଖି ଦେଖ ଅମୃତସତ୍ତା
କାନଡେରି ଶୁଣ ଚିନ୍ମୟଚେତା
ମଣିଷମାରେ ମୁଁ ମଣିଷପାଇଁ ।।

ମୁଁ ସବ୍ଯସାଚୀ
ସଂହାର ଦୀକ୍ଷା ପୂରିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ
ମୃତ୍ଯୁ କର୍ଷଣେ ଶାନ୍ତିର ବିଜୟ
ପରମ କ୍ଷଣର ଚରମ ଦୀକ୍ଷା
ଶୋଣିତେ ଶୋଣିତେ ଖେଳୁଥାଇ

ନିରେଖି ଦେଖ ଅମୃତସତ୍ତା
କାନଡେରି ଶୁଣ ଚିନ୍ମୟଚେତା
ମଣିଷମାରେ ମୁଁ ମଣିଷପାଇଁ ।।

ମୁଁ ସବ୍ଯସାଚୀ
ମୁଦ୍ରିତ ବିବେକ
ରୁଦ୍ଧ ଚେତନ
ପ୍ରତି ଚକ୍ରବାଳେ ଚକ୍ରୀର ବିଜୟ
ପରାଜିତ ପ୍ରାଣ ଜାଣୁଥାଇ

ନିରେଖି ଦେଖ ଅମୃତସତ୍ତା
ମୁହଁ ଖୋଲି କୁହ ଚିନ୍ମୟଚେତା
ମଣିଷ ମାରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିପାଇଁ !!!

  • ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here